Jesteś tutaj

Konferencja 2015 - Program

22 października 2015.

Program Międzynarodowej Konferencji Naukowej

PWSZ w Kaliszu, ul. Nowy Świat 4

09:00 Rozpoczęcie Konferencji

 

09:15 Wykład Inauguracyjny "Chaos w przestrzeni - przyczyny i skutki"
prof. dr hab. Maria Trojanek

 

09:30 Sesja Plenarna I                                   

Czynniki wpływające na wartość nieruchomości
1. Cenność gruntów w świetle uwarunkowań planistycznych

dr inż. Małgorzata Krajewska

2. Decyzje lokalizacyjne i ich wpływ na rynek nieruchomości

dr Maciej Nowak

3. Środowisko akustyczne w procesie szacowania nieruchomości wrażliwych

dr inż. Kinga Szopińska

4. Wpływ atrakcyjności architektonicznej na wartość nieruchomości (metoda cen hedonicznych)

mgr Kinga Pawlicka

5. Determinants of Prices of Luxury Residential Real Estate in the City of Varna

dr Ivo Kostov

6. Wartość nieruchomości zabytkowych

mgr Izabela Rącka

7. Dyskusja

Przerwa

 

12:00 Sesja Plenarna II     

Rola infrastruktury technicznej i społecznej w kreowaniu przestrzeni

1. Możliwości wykorzystania Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu w gospodarce nieruchomościami

dr inż. Olgierd Kempa, mgr Anna Różak

2. Decyzja o realizacji inwestycji przeciwpowodziowych w aspekcie pozyskiwania nieruchomości gruntowych dla potrzeb wykonania zadań II etapu Projektu Modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego

dr inż. Olgierd Kempa

3. Wpływ wydatków publicznych związanych z infrastrukturą transportową i energetyczną na rozwój lokalny

dr Robert Romanowski

4. Feasibility Study of the Urban Area’s Development Variant Selection

dr Elena Nikolayevna Bykova, dr inż. Olgierd Kempa, mgr Anna Shirokova

5. Modern problems of creating the land use and development rules in the Russian Federation

dr Maria Evgenievna Skachkova, mgr Pavel Viktorovich Lisitzyn

6. Geodetic Support in Designing Spatial Linear Structures Based on Laser Scanning Data

mgr Alina Alexandrovna Kochneva, prof. dr Murat Gazizovich Mustafin

7. Dyskusja

Przerwa

 

 

14:00 Sesja Plenarna III                                                          

Przemiany w przestrzeni miejskiej

1. Przekształcenia przestrzenne centrów dużych miast
prof. zw. dr hab. Wanda Maria Gaczek

2. Handel w przestrzeni miasta – stan i kierunki rozwoju

prof. UEP dr hab. Waldemar W. Budner

3. Wpływ rewitalizacji przestrzeni miejskiej Poznania na lokalny rynek mieszkaniowy

dr Sławomir Palicki

4. Rewitalizacja z socjologicznego punktu widzenia. Społeczne aspekty rewitalizacji na przykładzie poznańskiej Śródki

dr Marek Nowak

5. Wartość lokali mieszkalnych wobec zmian wizerunkowych przestrzeni miejskiej

dr Sławomir Palicki, mgr Izabela Rącka

6. Nie od razu Kalisz zrewitalizowano. Program rewitalizacji Śródmieścia Kalisza – teoria i praktyka

mgr Krzysztof Ziental

7. Dyskusja

 

 

15:45 Podsumowanie i zakończenie Konferencji

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer