dr inż. Piotr Cegielski MBA, MAI, MRICS; rzeczoznawca majątkowy nr 829

termin: 7-8.12.2020 r. lub 10-11.12.2020 r.

Warsztaty online obejmują 16 godzin wykładowych (8 punktów)
Uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w warsztatach,
zgodnie z treścią §6 Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych

Koszt uczestnictwa 450 zł obejmuje: udział w warsztatach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie. Należność za warsztaty prosimy wpłacać do dnia 02.12.2020 r. przelewem na rachunek bankowy SRMWP w Kaliszu: 29 1140 2017 0000 4102 1161 4569.

Ulotka informacyjna  w załączeniu

Link do formularza zgłoszeniowego on-line (należy skopiować do przeglądarki internetowej)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFtn9XIc8RbcVpdrjKtVqa1ktmMivkEe2__lZUPh4J6eC_XQ/viewform